Estalvi energètic als edificis i la rehabilitació energètica

Saps com optimitzar lestalvi energètic?

L’estalvi energètic no hi ha dubte que és un factor fonamental quan s’aborda el manteniment d’edificis. No només és important considerar la revisió de les condicions estructurals des del punt de vista de la seguretat. En aquests manteniments d’edificis, també és rendible fer renovacions orientades per optimitzar l’estalvi energètic.
L’estalvi energètic als edificis s’aconsegueix mitjançant un pla d’acció orientat a resoldre diverses qüestions constructives. Especialment, cal considerar la gestió eficient dels consums i l’optimització de l’eficiència energètica de les instal·lacions.

Quin tipus d’intervencions són necessàries per optimitzar l’estalvi energètic?

L’eficiència energètica de les instal·lacions és vital a l’hora de poder garantir més estalvis en una comunitat.

Entre les actuacions més importants orientades a lestalvi energètic dun edifici podem considerar les següents:

casa carrer alemany

ACS

Actuacions i treballs orientats a millorar la distribució daigua calenta sanitària i de calefacció.

Aire condicionat

Reemplaçament dels equips daire condicionat individuals per uns més eficients.

Calefacció

Substitució dels equips de calefacció i aigua calenta per uns de més rendiment.

Il·luminació

Optimització del rendiment de la il·luminació i artefactes elèctrics.