Fases d’un projecte integral clau en mà

Què és un projecte integral clau en mà?

Un projecte clau en mà és el qual un contractista s’encarrega de fer tots els tràmits que implica la construcció d’una obra. El preu del contracte és totalment integral amb un termini de temps acordat prèviament.

Tot plegat, l’empresa s’encarrega de tot i el client simplement rep les claus.

Per què escollir un projecte integral clau en mà?

Té diversos avantatges que destaquen, el primer és que el preu del contracte és tancat, per la qual cosa no hi ha sorpreses. El segon és que el termini de lliurament també està prèviament acordat, això permet al client tenir el control del temps de tot aquest procés. A més, el client només està bregant amb una sola empresa, això redueix molt les possibles confusions i estrès a l’hora d’iniciar un projecte de l’estil. Com que es tracta d’una empresa que gestiona tot el procés, el cost de l’obra es veu reduïda, per la qual cosa el client tindrà menys riscos en invertir-hi.

Què cal tenir en compte a l’hora de signar el contracte?

Disseny

Tot i que prèviament hi hagi dissenys prèviament dissenyats per part del client, això deu ser inclòs en el contracte de clau en mà.

Recursos tecnològics

Cal tenir en compte els elements tecnològics que es vulgui incorporar al local o l’habitatge.

Subministrament, construcció i execució

Això és imprescindible ja que l’empresa contractada ha de tenir l’empresa constructora prèviament acordada i llesta.

Obligacions a tenir en compte

Per part del client:

  • Realitzar el pagament corresponent a lacord.
  • Permetre laccés de la constructora o la persona responsable a l’obra.
  • Ajudar en la mesura que sigui possible l’empresa contractista en l’obtenció dels permisos i llicències.

Obligacions de l’empresa contractista

  • Obtenció prèvia de tots els permisos i les llicències necessàries per a l’execució del projecte.
  • Realització del disseny de la planta o l’habitatge.
  • Execució del disseny de principi a fi fent-se totalment responsable de tots els defectes que puguin sorgir en conseqüència amb el contracte.
  • Proveir al client els manuals operatius i de manteniment d’obra i informar-vos de l’estat del projecte.